Хидрографија Крагујевца – Дуленска река

Дуленска река извире у селу Дулене изпод узвишења Гледићких планина Гомиле

Дуленска река извире у селу Дулене изпод узвишења Гледићких планина Гомиле (793м).

Тече крајњим јужним делом општине Крагујевац, најпре у правцу севера, а затим у правцу истока, дужином од 17км.

Дужина целог тока Дуленске реке до састава са Жупањевачком реком код Драгошевице, одакле теку под именом Лугомир, износи 37,5км, док је дужина Лугомира од изворишта Дуленске реке до ушћа у Велику Мораву 57км.

На подручју општине Крагујевац Дуленска река, у засеоку Дубрава прима с леве стране Пчеличку реку дужине тока 7км.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone

Оставите коментар