Хидрографија Крагујевца – Драчка река

Драчка река је лева притока Лепенице

Драчка река је лева притока Лепенице.

Извире испод брда Амбари у Рогојевцу.

До ушћа у Лепеницу, у близини железничке станице Грошница тече дужином тока од 12,5км у правцу северозапад – југоисток.

Површина слива Драчке реке је 36км.

dracka reka

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone

Оставите коментар