Хидрографија Крагујевца – Грошничка река

Грошничка река је десна притока Лепенице

Грошничка река је десна притока Лепенице.

Целим током, у дужини од 17км, тече кроз подручје општине Крагујевац и Крагујевачку котлину.

Извире испод Црног врха, познатог узвишења Гледићких планина.

Тече од југа у правцу севера до ушћа у Лепеницу.

grosnicka reka

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone

Оставите коментар