ЈОАКИМ ВУЈИЋ (1772-1847)

Писац, учитељ и полиглота, Јоаким Вујић, био је оснивач Књажевско-србског театра у Крагујевцу, првог позоришта у Србији

Писац, учитељ и полиглота, Јоаким Вујић, био је оснивач Књажевско-србског театра у Крагујевцу, првог позоришта у Србији. Дошао је у Крагујевац, по четврти пут, у јесен 1834. године у својству директора новооснованог Књажевско-србског театра.  До фебруара 1835.године припремио је неколико ученика Велике школе и друге људе који су били први глумци, тако да је на Сретење 1835. године изведена прва представа. На репертоару Вујићевог Књажевско-србског театра биле су, између осталих, представе: „Фернандо и Јарика“, „Ла Перуз“,“Крешталица“,“Жертва смрти“,“Шнајдерски калфа“ и др. Театар је престао са радом у току 1836.године, да би позоришни живот био обновљен 1840. године.

Боравећи у Србији 1826. и 1827.године, па подршком кнеза Милоша, Јоаким Вујић је написао „Путешествија по Сербији“ која су један од извора за историју престоничког Крагујевца.

Оставите коментар