МИХАИЛО КРСТИЋ (1818-1885)

Трговац и члан Крагујевачког читалншта, али, пре свега, знаменит као задужбинар

Трговац и члан Крагујевачког читалншта, али, пре свега, знаменит као задужбинар. По Крстићевом тестаменту писаном 14/26. маја 1885. године основан је фонд помоћи сиромашним ученицима „српске народности“ у новцу, оделу и обући. На њега је у том смислу утицао чувени директор Крагујевачке гимназије Сима Живковић (1834-1900). Завешталац је умро већ 26. јуна (8. јула) 1885. године. По његовој жељи, фонд је требао да се увећа до 60000 динара да би се издавала помоћ. Правила Фонда су направљена 1910. године, када је и стављен у функцију. Нова правила су потврђена 1931.године.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone

Оставите коментар