Топографске прилике. Влакча се налази на рипањској површи која се овде увлачи као залив. Један део села је на прибрежној тераси ове површи, и само неколико кућа су више одсека, на качерској површи. Сеоске куће су на остацима рипањске површи која се сачувала између притока потока Молитве. Изнад последњих кућа налази се лепо изражен клиф […]

ОПШИРНИЈЕ

Положај села. Велики Шењ је на обема странама Шењске Реке, која са леве стране утиче у Угљешницу. Воде. У селу се служе бунарима-изворима и ђермовима. У Великом Шењу су бунари: Чешма, Јазбињак и Павлова Вода; у Зреочићима – Бања, Студена Вода, Топола и Илица. Осим њих Горњи Крај има пет а Доњи Крај шест копаних […]

ОПШИРНИЈЕ

Положај села. Вињиште је на обема странама Милићанског (Милићког) Потока и потока Попадинца, који утичу у Лепеницу. Први поток долази са Кременца а други са Орашја више Горње Мале. У врху обадва потока и са обеју њихових страна простире се Горња Мала. Ниже ње је, на обема странама Милићанског Потока, Доња Мала. Прва је под […]

ОПШИРНИЈЕ

Положај села. Садашњи Левач чине природне границе: Гледићске Планине, Црни Врх; од Црног Врха правом линијом поред планине Јухор на Голијску Мораву. Дакле, строго узевши Левач се налази између Гледићских Планина, Јухора и Голијске Мораве. На том простору налази се село Велика Пчелица. Воде. Мештани Велике Пчелице пију воду са извора. Тип села. Село Велика […]

ОПШИРНИЈЕ

Воде. Градска Река налази се-тече атаром овог села. Име селу. Име села Сугубина (Велика и Мала) постало је на овај начин. Када су Турци све знаменитости и манастире по Србији порушили и спалили сазнају за манастир Каленић, те крену да и њега поруше. На то се скупе Срби из Левча, те на месту данашње Мале […]

ОПШИРНИЈЕ