Био је председник скупштине у Крагујевцу која је прихватила Берлински уговор и прогласила независност Србије (1878)

ОПШИРНИЈЕ

Заменио је Јосифа Панчића на месту окружног физикуса у Крагујевцу и у њему остао осам година (1853-1861)

ОПШИРНИЈЕ

Трговац и члан Крагујевачког читалншта, али, пре свега, знаменит као задужбинар

ОПШИРНИЈЕ

Чувени српски фотограф и литограф задужио је Крагујевац снимцима некадашњег дворског комплекса, који се датирају у време између 1859. и 1868. године

ОПШИРНИЈЕ

Велики српски ботаничар и први председник Српске краљевске академије, провео је шест година у Крагујевцу (1847-1853)

ОПШИРНИЈЕ
1 2 3 7