Adresa: Лазе Маринковића 54, Крагујевац Telefon: 034/300-750 Website: www.stanislavsremcevickg.rs Email: stanislavsremcevickg@gmail.com ИСТОРИЈАТ Вojнo – тeхнички  зaвoд, 1. сeптeмбрa 1929. гoдинe, прeдaje oпштинскoj упрaви нa кoришћeњe шкoлу и oнa пoчињe сa рaдoм. Билa je тo пeтa oснoвмa шкoлa у Крaгуjeвцу. Шкoлa je oбухвaтaлa рejoн Рaдничкe кoлoниje, Eрдoглиje и Пaлилулa и дoбилa je нaзив Држaвнa нaрoднa шкoлa „ Рaдничкa кoлoниja“. Прoсeчaн брoj […]

ОПШИРНИЈЕ

Адреса: Букурешка бб, Крагујевац Телефон: 034/370-112 Website: www.ossvetisavakg.edu.rs Email: svsavkg@gmail.com О НАМА Изградња школе започета је 7. јула 1988. године,а грађена је средствима градског самодоприноса. Школа је основана 11. јула 1989. године и за директора школе у оснивању одлуком СО Крагујевац именован је Драгослав Милановић, наставник математике. Школа је добила име од оснивача СО Крагујевац […]

ОПШИРНИЈЕ

Адреса: Кумановска 3, Крагујевац Телефон: 034/301-815 Website: www.svetozar.edu.rs Email: skola@svetozar.edu.rs ОСНОВНО ШКОЛСТВО Основно школство у Крагујевцу, до друге половине XIX века, није довољно проучено, тако да неких конкретних података о школама пре овог периода скоро да и нема. Ипак, неки детаљи су познати. У време Аустро – угарске окупације (1718 – 1739), у Србији се отварају […]

ОПШИРНИЈЕ

Горња Сабанта је уврх извора речице Ждраљице, са обеју старна Крагујевачког Друма, који одавде води једним краком у Јагодину, а другим у Рековац. Село има пет махала: Ровине, Велико Орашје, Мало Орашје, Равнишку и Петрићевску Малу. Силазећи Крагујевцу најпре долази махала Ровине. Она почиње код Нелина Гроба, одакле се рачва поменути друм, а простире се на […]

ОПШИРНИЈЕ

Редовни прегледи су важни за здравље, а амбуланте у Крагујевцу место где исте можете добити. Да ли је редовна брига о здрављу ваш приоритет у животу? Прочитајте више...

ОПШИРНИЈЕ