Године 1820. основан је суд под називом „Сербска канцеларија“, а 1821. и 1822. год. овај суд је назван „Канцеларија народна сербска“, „Магистрат крагујевачки“ или „Суд крагујевачки“.

ОПШИРНИЈЕ