Сет нових слика старог Крагујевца и то опет захваљујући Ђузли који неуморно све то скупља и објављује.

ОПШИРНИЈЕ

Кнежева сестра од стрица Михаилу нуди ћерку Катарину. Тражи се европска карта за малу Србију

ОПШИРНИЈЕ

У близини Марвене пијаце у Дринчићевој улици број 20, радила је у периоду између два рта кафана "Златни плуг"

ОПШИРНИЈЕ

Прва трвења с Јулијом Михаило је морао да прикрива, јер су државни интереси тражили целог човека

ОПШИРНИЈЕ

Кафана "Јовановац" се налазила у улици Дринчићевој на броју 10 (данас је на том месту Банка Интеса у улици Саве Ковачевића)

ОПШИРНИЈЕ