За прве податке о споменицима културе велика заслуга припада Вуку Стефановићу Караџићу...

ОПШИРНИЈЕ

Прве новине у Србији, уз благослов кнеза Милоша Обреновића, излазе под уредништвом Димитрија Давидовића у Крагујевцу

ОПШИРНИЈЕ

При крају прве владе кнеза Милоша Обреновића, на предлог тадашњег министра просвете и црквених послова Стефана Стефановића Тенке да се „досадашња гимназија на степен „Лицеума возвиси“, основана је 1838. године у Крагујевцу прва виша школа у Србији − Лицеј. Кнез Милош Обреновић је 19. јуна 1838. године упутио писмо „попечитељу просвештенија“ у коме му препоручује […]

ОПШИРНИЈЕ