Хатишерифом из 1830. године Србима је дозвољено да сами установљавају школе, болнице, штампарије и пошту

ОПШИРНИЈЕ

У Крагујевцу се прве позоришне представе помињу још 1825. године. Припремао их је и изводио учитељ Ђорђе Евгенијевић са ђацима. Приликом свог доласка у Крагујевац у њима је учествовао и Јоаким Вујић. Он је дошао на позив кнеза Милоша у јесен 1834. године и постављен је за директора „Театра“ са задатком да организује рад позоришта. […]

ОПШИРНИЈЕ

Године 1820. основан је суд под називом „Сербска канцеларија“, а 1821. и 1822. год. овај суд је назван „Канцеларија народна сербска“, „Магистрат крагујевачки“ или „Суд крагујевачки“.

ОПШИРНИЈЕ