Блуз леве обале

Блуз леве обале је панорамска хронологија шездесетих и седамдесетих година у Крагујевцу, чији је творац Јован Глигоријевић Кале.