У свему први

Крагујевац је био центар модернизације Србије за време док је био престоница.