Музика Крагујевац

Кажу да је Крагујевац још од појаве рокенрола важио за један од урбанијих градова тадашње старе Југославије.