Загађење ваздуха у Крагујевцу

Контролом коју је обавио Институ за јавно здравље, установљено је да је у највећој мери ваздух у Крагујевцу

Контролом коју је обавио Институ за јавно здравље, установљено је да је у највећој мери ваздух у Крагујевцу био загађен због грејне сезоне и велике фреквенције саобраћаја.

Контролом ваздуха која је у децембру вршена на неколико локација у Крагујевцу, утврђено је да је око аутобуске станице, правца око Мале Ваге, улице Саве Ковачевића и самог центра града погоршан квалитет ваздуха.

У највећој мери ваздух у Крагујевцу загађен је због велике фреквенције саобраћаја, грејне сезоне, а нарочито од индивидуалних домаћинстава која користе разна еколошки мање подобна горива.

Утврђено је да су саобраћајнице у центру града, око Мале Ваге, као и правац од Медицинске школе до Ердоглије, оптерећене већом концентрацијом азотових оксида.

Оставите коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.